Indskrivningsmøde for Konfirmander

Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19.30
Forælder/forældre bedes medbragt dåbsattest eller navneattest.