Konfirmations forberedelse

Konfirmationsforberedelse.

Som det fremgår af Sædder kirkes hjemmeside ligger konfirmationsforberedelsen nu i 8. klasse. Sædder sogn har indledt et tæt samarbejde med Herfølge sogn, der betyder, at konfirmationsforberedelsen overvejende finder sted i Herfølge, men Sædderkonfirmanderne vil dog også blive undervist i Sædder Kirke for at bevare tilknytningen til kirken og sognet – konfirmationen finder sted i Sædder kirke som vanligt 1. søndag i maj, dvs. konfirmation i 2021 bliver den 2. maj.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår elektronisk, og I skal tilmelde jeres barn via Herfølge Skoles intra eller linket nederst.  Hvis dit barn går på Herfølge Skole, bor i Sædder sogn og ønsker at blive konfirmeret i Sædder Kirke, skal I angive i tilmeldingen, at barnet skal konfirmeres i bopælssognet(Sædder) og gå til forberedelse i Herfølge sogn. I er altid velkomne til at kontakte mig på tel. 56 28 33 16 eller mail: surj [at] km [dot] dk

 

Undervisningen påregnes at begynde i september alt efter coronasituationen, nærmere information følger.

 

Jeg glæder mig til at byde konfirmanderne velkommen.

Venlige hilsener og på gensyn

Susanne Rething Jelsdorf