Opdatering vedr. aflysninger

Vi følger ved Sædder Kirke myndighedernes udmelding i forhold til at forhindre
spredning af Coronavirus, og som situationen er lige nu, er kirken lukket for
gudstjenester til 29. marts incl. Det samme gælder aktiviteter i præstegården.

Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger som dåb, vielse og
begravelse/bisættelser, men under andre former end ellers og der vil ikke være
offentlig adgang. Antallet tilpasses forholdene, og hos os er det maksimalt tilladte
antal deltagere 14, ved begravelse/bisættelser.

Har man behov for at tale med en præst, er man altid velkommen til at ringe til mig
på 56 28 33 16

Der er også mulighed for en anonym henvendelse til en præst på www.sjælesorg.nu

Der er mulighed for at høre morgenandagt fra Domkirken i København, den
transmitteres på DR P2, ligesom der er mulighed for at se/høre gudstjeneste i
fjernsynet.

Endelig kan man selv lave en lille andagt, hvor man læser et stykke fra Bibelen,
eksempelvis dagens tekst fra Bibelselskabets Bibellæseplan. Man kan bede en bøn
fra salmebogen eller fra nettet, bede Fadervor og høre en salme på Youtube.

Venlige hilsener
Susanne Rething Jelsdorf