Menighedsråds valg

Menighedsrådsvalg 2024
Den 14. maj kl. 19 afholdes der orienteringsmøde i Sognegårdens lokaler på Alkestrupskolen vedr. valg til
menighedsråd.
På mødet vil der blive orienteret om afholdelse af valg samt menighedsrådsarbejdet.
Formanden vil aflægge beretning om den seneste periode.
Menighedsrådet håber, at der er nogle, som har lyst til at melde sig som kandidater til det kommende valg. Menighedsrådet består at 6 læge medlemmer og gerne suppleanter samt sognepræsten.
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent med en funktionsperiode på 4 år.