50-året for Ingelstrup Kapels indvielse

Ingelstrup Kapel

Ingelstrup Kapel

Til de mere festlige stunder i Ingelstrup Kapels historie hører festgudstjenesten den 7. juni 1942 i anledningen af 50-året for kapellets indvielse i 1892.

Kapellet var smukt pyntet og fyldt til sidste plads. Det var lykkedes at samle de fleste af sognets tidligere præster.

Den første sognepræst i Sædder, provst Åge Møller, 85 år, prædikede over dagens tekst og lykønskede den lille menighed med jubilæet. Skrifttalen holdtes af pastor Svindt-Hansen, der sammen med provst Møller forrettede altertjenesten.

Efter gudstjenesten samledes alle til kaffebord i Inger og Fr. Jensens have, hvor bordene var dækkede under blomstrende frugttræer. Mange havde ordet for at tolke deres glæde over samværet, og der blev udtalt en oprigtig tak til den lille trofaste kreds i Ingelstrup, der sluttede op om kapellet. En særlig tak rettedes til Inger og Fr. Jensen for deres trofasthed og hjælpsomhed gennem de mange år.

Talerne var landsretssagfører Thygesen, søn af den første kirkesanger, lærer Thygesen, Alkestrup, tidligere sognepræst dr. phil. Østrup, 80 år, pastor Munk, Næstved og hans svigerfar pastor Blinkenberg, Skanderborg, provst Boesen, Karise, lærer Hansen, tidligere Sædder og Alkestrup skoler samt pastor Svindt-Hansen. Fru kirkeminister Dahl ( Dahl var død i 1936) havde også taget imod invitationen til at deltage.

Man sluttede med ”Det er så yndigt at følges af”, og så kørte hestekøretøjerne frem for at køre gæsterne til toget eller andet gæsteri i sognet. Man kørte jo ikke i biler i de år under krigen.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.