Gravminde ved koret

På Sædder kirkegård ved korets sydmur står et sandstensmonument med marmortop og indfældet marmorplade med følgende indskrift:

TRÆTTE
AF EN LANG VANDRING
GJENNEM LIVET
SKJØNDT STYRKEDE
VED ET LV AARIGT
ÆGTESKABS LYKSALIGHED
GIK TVENDE ÆDLE
HER TIL HVILE
OLDINGEN NIELS LASSEN
OG HANS HUSTRU
KAREN LASSEN
FØDTE AF BØNDER
BEVISTE DE VED DERES DAAD
AT ADEL KAN EN BONDE VÆRE
HINANDEN TROE I LIVET
FULGTE DE OG SNART
HINANDEN I DØDEN
HUN DØDE
DEN XXIII FEBR MDCCCX
OG HAN
DEN VIII JANUAR MDCCCXI
FRED OVER DERES ASKE

Gravminde ved Sædder Kirke

Gravminde ved Sædder Kirke

Niels Lassen, (eller Larsen som det er stavet i Bregentveds Godsprotekol), har boet på Sprettingegården. Gdr. Hans Christensen, Birkelundsgård, Ulstrup har bl.a. fortalt følgende om Niels Lassen. Sprettingegården ligger i Sædder sogn nær ved Ulstrup by. Den har fået jordtilliggende fra 2-3 nedlagte eller nedbrændte gårde i Alkestrup. Jorden gik derved ud af byens fællesdrift og blev et selvstændigt brug under Turebyholm.

Fra omkring 1770 foreligger følgende beretning: Da den nye driftsform – fra trevangsbrug til kobbelbrug – med stærkt stigende udbytte – var blevet gennemført på Bregentved, begyndte A.G. Moltke straks omlægningen af driften på hovedgården, Sofiendal i Terslev sogn. Samtidig var der en bonde, Niels Lassen, Sprettinge, som androg Moltke om tilladelse til at anstille lignende forsøg. Han opnåede ikke blot tilladelsen, men til løn for således at være kommet sit herskab i forkøbet, fik han af Moltke overladt sin gård til arv og ejendom.

Om Niels Lassen fortælles også, at han i flere år havde dyrket et ret stort areal med hvede og med ret godt udbytte. Hvede var dengang en kornart, som ellers ikke blev dyrket af bønder. Hurtigt spurgtes det viden om og 1768, – altså endnu i den tid, da byernes marker overvejende blev dyrket i fællesskab, – købte flere stevnske byer såhvede på Sprettingegården.

Det må formodes, at Niels Lassen og hustru har overtaget den nyopførte Sprettingegård ved deres giftermål omkring 1755 og har fra den tid været udflyttere. Meget tyder på, at Niels Lassen har været sjællands første udflytterbonde. En titel som ellers tillægges den lærde Hans Jensen, Bjerregård, Gentofte under Hørsholm, som flyttede sin gård ud i 1766. Altså en halv snes år senere.

Om ejerforholdet til Sprettingegården fremgår af folketællingslisterne fra 1787, at den er bortforpagtet til Ole Olsen (33 år). Her er N. Lassen ikke nævnt. Ved den følgende tælling 1801 er Niels Lassen (72 år) og hans kone, Karen Sørensdatter (75) opført som boende i en lejlighed på gården med følgende bemærkning: Tidligere forpagter, lever nu af sine midler. Endvidere fremgår, at det er Karens andet ægteskab. Af dette kan udledes følgende data:
Niels Lassen er født 1729 og er død 1811 i en alder 82 år. Karen Sørensdatter er født 1726 og død 1810, 84år. De har giftet sig omkring 1755 og antagelig samtidig overtaget Sprettingegården, som de har drevet til i nærheden af 1785 altså ca. 30 år.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.