1959-1985 Jens Koefoed-Jespersen

Præst fra 8. maj 1959 til 1985

Jens Koefoed-Jespersen blev født 19. august 1924 i Haderslev. Faderen var toldinspektør i København, Knud Koefoed-Jespersen, født 1898 i Nyker sogn, Bornholm. Moderen, Ingeborg Simony, født 1894 i Gyrstinge ved Ringsted.

J. Koefoed-Jespersen blev gift 22/5 1960 i Helsingør med sygeplejerske Lis-Annette Oldenburg, født 22/6 1938 i Viborg. Hendes fader var forstkandidat Knud Valdemar Helmudt Oldenburg, født 1900 i Høje Tåstrup, død 1980. Han var ansat i hedeselskabet, men rejste til Uganda og senere til Kenya, hvor han arbejdede med teplantager. Moderen var Thurid Finsen, født 1903 i Thorshavn, hvor hendes far var apoteker og konsul. På grund af det barske klima på Færøerne vendte de tilbage til Danmark og fik et apotek i Vejle og senere i København, hvor han blev udnævnt til etatsråd.

J. Koefoed-Jespersen blev cand. theol. 1955 og hjælpepræst i Jersie-Kirke Skensved den 7. december samme år. Den 8. maj 1959 blev han kaldet til sognepræst i Sædder.

Det folkelige liv i sognet har ændret sig væsentligt i de senere år. Nye former for arbejde, især blandt de unge, har erstattet de gamle, som var gode engang. Radio og fjernsyn er gået i stedet for meget foreningsliv og møder. Foredragsforeningen har måttet indstille sin virksomhed. Forsamlingshuset blev sidst brugt ved skolens juletræ 1968 og er siden solgt til andet formål.

Man søger at erstatte forsamlingshuset med lokaler i tilslutning til Alkestrupskolen. Skolens gymnastiksal og sportsplads er i mange år brugt til idræt af forskellig art. Ungdomsforeningen er erstattet af en ungdomsklub, “Hanebjælken”, der har egne lokaler på skolen. For de yngre er oprettet et spejderkorps, tilsluttet KFUM og K. De har eget hus, hvor “Vadhuset” før har ligget. “Fredagsklubben” holder møder i præstegården. Der er aktiviteter nok for de unge i forskellige aldre at deltage i, og lederne gør et stort og opofrende arbejde for at give møderne indhold og mening.

Også i præstegården er der åbne døre for sognets folk med indbydelse til møder og “kirkekaffe”. Der holdes aftenmøder med gennemgang af afsnit i Bibelen og “stoppe-lappedage”, som er forbeholdt “spindesiden”.

En mindre kreds i sognet har igennem alle år sluttet sig til Indre Mission, men har altid haft et forstående samarbejde med den grundtvigske del af befolkningen. De kirkelige brydninger, som satte sindene så stærkt i bevægelse før og omkring århundredeskiftet, mærkes ikke mere. De har måske alligevel mere betydning for den nulevende generation, end man umiddelbart fornemmer.

Hver tid må tænke sine tanker,
og gamle prøves må påny,
hver dag sin egen viden sanker.
Held den, der livets lov forstår,
i dag er aldrig som i går.

Læs om den næste sognepræst i Sædder Sogn her

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.