Sædder Kirke får nyt orgel 2004

Nedtagning af det gamle orgel

Det gamle Marcussen orgel fra 1948

Det gamle Marcussen orgel fra 1948

Arbejdet med at pille det gamle orgel fra 1948 ned og gøre klar til det nye orgel begyndte i juli 2004. Som det kan ses af billederne er det et stort og hårdt arbejde.

Nedtagning af det gamle orgel

Nedtagning af det gamle orgel

Da orglet fra 1948 blev fjernet i forbindelse med indsættelse af det nye orgel, blev gulvet også fjernet, og i den forbindelse kom teksten på bagsiden af nogle gulvbrædder frem i dagens lys.

Teksten på venstre halvdel er følgende:

Gulvbrædder under orglet med tekst

Gulvbrædder under orglet med tekst

“I April Maaned 1948 blev indsat et nyt Orgel her i Sædder Kirke. Gulvet blev Sænket. En kasse til Elektrisk Blæse til Orglet nedstøbt Orglet leveredes af . . . (Marcussen & Søn. Orgelbyggeri, Aabenraa ) Navn tilføjet 2004. Murerarbejdet udførtes af Chr (mangler) Tømmerarbejdet af Hans Nielsen begge af Alkestrup efter Tegning af Arkitekt Langballe Køge.

Gulvet under orglet renoveres

Gulvet under orglet renoveres

Formand for Menighedsraadet var Vagn Hansen Søn af J.P. Hansen. Kirkebetjenten Holger Ravn Søn af Snedker Ravn begge af Sædder. Sognepræsten Pastor Iversen Dette Gulv nedlagdes den 30 April 1948 af Tømmersvendene Svend Aage Pedersen og Frode Vannen begge af Haslev. Nedskrevet af Tømmermester Hans Nielsen Alkestrup den 30 April 1948.”

Teksten på højre halvdel er følgende:

Orgelpiberne i det nye orgel

Orgelpiberne i det nye orgel

“Ved Optagning af det gamle Gulv var følgende nedskrevet: I August Maaned 1917 lod Sædder Sogn Kirkeraad Pulpituret nedtage og opsætte i den vestlige Ende af Taarnet. Orglet forbedredes og der indsættes Varmeapparat. Dette leveredes af Købmand Oluf Jensen Køge. Murerarbejdet udførtes af J.P. Jensen Byskov. Træarbejdet udførtes af Snedker S.C. Ravn i Sædder. Arbejdet udførtes efter Tegning af Arkitekt Sylov Køge. Formand for Kirkeraadet var Gaardejer J.P. Hansen Sædder. Sognepræst var P. Dahl. Rigsdagsmand for Vordingborgkredsen. Dette Gulv nedlagdes den 11/8 1917 S.C. Ravn”

Den sydlige orgelramme på det nye orgel

Den sydlige orgelramme på det nye orgel

Da selve nedtagningen af 1948 orglet var overstået og pulpituret fjernet blev gulvet forstærket med støbninger under det nye orgels to tårne.

Det nye orgel i Sædder Kirke 2006

Det nye orgel i Sædder Kirke 2005

Efterfølgende blev orglet møjsommeligt samlet og et nyt pulpitur bygget. Afslutningsvis blev orglet malet i grønlige nuancer, som senere resten af kirkens inventar er bemalet.

Se flere billeder fra udskiftningen af orglet i 2004.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.