Alter renovering 2006

Altertavlen i Sædder Kirke før restaureringen

Altertavlen i Sædder Kirke før restaureringen

I forbindelse med opstillingen af det nye orgel i 2004 var det nødvendigt at tage den gamle altertavle ned fra tårnets nordvæg, hvor den var blev hængt op ved 1956 renoveringen af koret.

Alterbillede efter restaurering

Alterbilledet efter restaurering

Altertavlen restaureres
I den forbindelse blev maleriet i altertavlen sendt til restaurering på Nationalmuseet. Samtidig blev det besluttet at genetablere den gamle altertavle i koret samtidig med en renovering af alterbord og knæfald. Alle dele blev bemalet i de samme grønlige nuancer som det nye orgel fra 2004. De nuancer fandt man under altertavlens senere brune bemaling, og det må formodes at være den originale bemaling af kirkens inventar.

Håndværkerne arbejder med renovering af altertavlen

Snedkerne arbejder med renovering af altertavlen

Da den gamle altertavle blev skilt ad for at blive repareret, dukkede der nogle oplysninger frem, som fortæller, at kirken indre blev repareret i juni 1882. På den ene rammeside står: ”Prædikestolen repareret og lakeret i Juni 1882. N. N. N.”.  På den anden rammeside står: ”Altertavlen repareret og lakeret i Juni 1882. N. N. N.”. På bundstykket står: ”Jeg, Niels Nausen Nielsen af Ribe, har malet denne Kirke for Malermester Westjrhal Vedskjølle pr Vallø. Tillige arbejdede her Valdemar Hansen af Kjøge. I Juni 1882”

Nedtagning af knæfald i det gamle kor

Koret med alterboret før renoveringen

Koret med alterbord før renovering

Koret har siden seneste renovering i 1956 været domineret af det lille fritlagte vindue med glasmosaikken, som blev lavet i 1956. Under det et granitstens alterbord og et enkelt knæfald i lys læder på rød stofbaggrund.

Det gamle knæfald nedrives

Det gamle knæfald nedrives

Selvom det kunne se enkelt ud at fjerne knæfaldet, så var det alligevel en støvet opgave, da knæfaldets støbte sokkel skulle fjernes. Før det nye knæfald kunne sættes på plads måtte gulvet repareres.

Det nye knæfald og altertavle

Opstilling af alter og altertavle

Opstilling af alter og altertavle

Det nye knæfald konstrueres ved håndarbejde i værkstedet hos Snedkermester Henning Pedersen & søn. Det er blevet malet i de nye grønlige nuancer inden det monteres på sin plads i koret. Den renoverede og nymalede altertavle sættes på plads på det for fremtiden klædedækkede 1956  granitalter. Opstillingen foretages af snedkermester Henning Pedersen og billedskærer Claus Englund Pedersen.

Sædder Kirkes kor og altertavle fra 1640 færdigrenoveret 2007

Sædder Kirkes kor og altertavle fra 1640 færdigrenoveret i 2007

Til sidst tilpasses alterets nye filtbeklædning og alterduen lægges på plads. Den 29. januar 2006 er det nyrenoverede kor med knæfald og altertavle klar til indvielse.

Se flere billider fra renoveringen af Sædder Kirkes kor, alter, knæfald og altertavle i 2006.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.