Julehilsen fra Susanne Rething Jelsdorf

Glædelig jul til alle.

Selv om julegudstjenesten desværre er aflyst i henhold til myndighedernes anbefalinger, vil jeg opfordre til at man, sammen med familien eller alene, holder sin egen lille andagt derhjemme.
Det kan naturligvis gøres på forskellige måder, men kan også gøres på denne måde:

Tænd to stearinlys

Syng eller sig en salme ex. ”Det kimer nu til julefest” eller ”Glade jul”

Læs juleevangeliet

Syng eller sig endnu en salme ex. ”dejlig er jorden”

Bed Fadervor

Salmerne kan findes på:  dendanskesalmebogonline.dk

Juleevangeliet, som er fra Lukasevangeliet findes på Bibelselskabets hjemmeside, men følger også her:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Fred til mennesker med Guds velbehag!

Vi kan ikke synge i kirken, men vi kan alligevel synge ”Glade jul, dejlige jul” sammen hver for sig. Det kan vi gøre i aften klokken 21.00 sammen med andre menigheder fra Skagen og til Sædder.  Gå ud på din altan, terrasse eller have eller syng ud af vinduet.

Salmen findes, som nævnt på dendanskesalmebogonline.dk

Glædelig jul fra Sædder menighedsråd og Susanne Rething Jelsdorf