Ord fra præst Susanne Rething Jelsdorf

Kære alle i sognet.

Det er en meget mærkelig tid vi lever i, Danmark er lukket ned og vi bliver hele tiden mindet om, at vi skal holde afstand til vore kære og til hinanden, nu hvor mange mest af alt har brug for et kram.

Mange benytter tiden til en tur i skoven med familien og dem man møder holder smilende den behørige afstand på 2 meter.

Og på trods af, at Danmark er lukket ned, og corona eller ej, så ser skoven ud som den plejer. På vej til skoven kan man høre og se lærken og viben, og i skoven myldrer anemoner og kodriver frem, og snart dækker anemonernes hvide blomster skovbunden med et flot hvidt tæppe.  Fuglene bygger reder, solen skinner, selv om man føler, at det hele burde gå i dvale.

Men det gør naturen ikke, den insisterer på livet, og det viser, at i denne tid, hvor så meget er forandret, så er der håb om bedre tider – og som kristne må vi tro på, at vi alle er i Guds hænder uanset hvad og at det med Johannes Møllehaves ord, ”ender godt”.

Lad os bede for og styrke hinanden i troen på, at det ender godt og tage ordene fra den gammeltestamentlige salme nr. 27 vers 14 til os:

Sæt dit håb til Herren,

Vær stærk, fat mod

Sæt dit håb til Herren.