Henvendelser til Sædder Kirke fra 19/4 2021 – 6/6 2021 – opdateret d. 21/4-21

Opdateret 21/4-2021

Henvendelser vedr. bisættelser/begravelser rettes fortsat til Køge Kirke – se længere nede.
_______________________________________________________________________________

Opdateret 8/4-2021
Sognet bliver fra 9/4-2021 til og med 12/4-2021 passet af følgende:
Henvendelse vedr. Kirkelige handlinger, bisættelser mv. : Signe Asbirk. Tlf.: 24 85 50 55 Mail: sia [at] km [dot] dk

__________________________________________________________________________

Sognet bliver fra 22/3-2021 til og med 18/4-2021 passet af følgende:

Henvendelse vedr. Kirkelige handlinger som begravelser/bisættelser m.m.: Louise Dixen Hansen. Tlf.: 22 15 07 08 Mail: ldha [at] km [dot] dk

Ved handlinger bedes man kontakte Kim Jensen, kirkegårdskontoret i Herfølge  mail: kj [at] herfoelgekirke [dot] dk
Spørgsmål vedr. kirkebogen bedes rettet til kordegn Anne Lise Jørgensen, Herfølge: 56 27 51 09

Henvendelse vedr. attester mm. Herfølge Kirkekontor. Tlf.: 56 27 51 09