Kirkens forplads

Sædder Menighedsråd har igennem længere tid arbejdet på en omlægning af forpladsen ved indgangen til
Sædder Kirke. Formålet er at skabe bedre adgangsforhold til kirken samt mulighed for ophold nogle steder
på kirkegården.
Menighedsrådet ønsker, at kirkegængerne får bedre muligheder for ophold umiddelbart udenfor kirken. Så
kan man bl.a. følge med, når folk forlader kirken efter kirkelige handlinger (bryllup, konfirmation).
I forbindelse med det lille kapel vil der bliver indrettet siddepladser, hvor man kan få sig en snak med børn og
børnebørn.
Desuden vil der bliver etableret en sti med slotsgrus fra den nordlige låge til kirkens indgang, så
kørestolsbrugere lettere kan komme til kirke.
Hvis man gerne vil se skitseforslaget er man velkommen til at møde op i konfirmandstuen i præstegården
18:30, de dage i foråret, hvor der er menighedsrådsmøder.
Vi håber, at omlægningen kan blive til gavn og glæde for kirkens brugere.