Sædder præstegård

Sædder præstegård

Sædder præstegård

Fortællingen: Da Sædder fik sin præstegård

På de fleste beboeres vegne anmoder de ministeriet om at søge erhvervet en præstegård til det kommende præsteembede. Dette afslås af økonomiske grunde. Sædderfonden er endnu ikke stor nok til at afholde udgifterne ved oprettelse af et nyt præsteembede.

Af en ny skrivelse fra sædderfolkene fremgår, at Anneksgårdens ejer, Christian Nielsen, er villig til at mageskifte denne med kapellanboligen i Herfølge på nærmere fastsatte betingelser og 2.000 kr. i bytte, hvilket sædderfolkene finder rimeligt, da han forlader en høkerhandel i Sædder, som ikke kan drives videre i Herfølge.  Men både dette og en henvendelses fra sognepræsten, Becher, i 1881 om køb af Anneksgården og Ole Hansens lod bliver afslået.

Bedre går det ikke med en indstilling af 10/9 1889 fra H.C.D. Müller. Sædderfonden er nu på 20.000 kr., men på højeste sted har det ingen hast, og først, da det ønskede beløb 25.000 kr. er rundet i 1892, kommer der gang i realitetsforhandlingerne.

Den oprindelige plan om at mageskifte Anneksgården med kapellanboligen og dens 15 tdr. ld. opgives. I stedet sælges kapellanboligen til sognerådsformand gdr. Peter Jensen, Rosenbækgården for 14.300 kr. Man køber Anneksgårdens jord og toften mellem gården og skolen, i alt godt 14 tdr. ld. for 1.000 kr. pr td. ld. Derved får man en fin byggeplads på toften, og Chr. Nielsen beholder Anneksgårdens gamle bygninger til bolig. Man anså dem for at være for ringe til at bruges til præstegård. Det var ingen overilet handel, eftersom man havde drøftet denne med Chr. Nielsen i 14 år.

Efter mange skriverier og ændringer i byggeplanen gik man endelig i gang med at opføre præstegården sidst i maj 1893. Den var tegnet af arkitekt Arnberg, København, og tømrermester Blume, Køge havde givet samlet tilbud på bygningerne på 17.400 kr. Sidst på sommeren stod bygningerne færdig. Pastor Åge B. Møller kunne flytte ind i sit sogn fra kapellanboligen i Herfølge, hvor han havde boet mens byggeriet stod på.

Beboerne i Sædder havde fået et 40 år gammelt ønske opfyldt. At få deres egen præst og eget sogn. Pastor H.C.D. Müller holdt afskedsprædiken i Sædder 1. juledag 1892 og i Ingelstrup 2.juledag. Søndag d. 8. jan. 1893 blev pastor Å.B. Møller indsat i Sædder kirke kl. 9:30 og i Ingelstrup kl. 13:00 af provst Esmann, Hellested. Søndag d. 22. jan. holdt kapellan Lauritz Müller afskedsprædiken kl. 9:30 i Sædder og kl. 13:00 i Ingelstrup.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.