Sædder Kirke

Sædder Kirke er en ualmindelig harmonisk og typisk sjællandsk landsbykirke, omgivet af hvidkalkede mure, af hvilke den søndre, som delvis består af rå kampesten, synes at være den ældste. Se fotos af detaljer fra kirkebygningen her.

Sædder Kirke panorama

Kirken overdroges 12. marts 1688 fra kronen til Otto Skeel til Vallø, og fra Vallø overgik den til selveje 1. januar 1910.

Den romanske kridtstenbygning står bevaret i alle grundtræk. Skibet og koret med apsis er den ældste del og har oprindeligt haft bjælkeloft af egetræsbjælker, 15×20 cm, som lå med 90-100 cm afstand. Det sengotiske tårn fra 1400-tallet har store syldsten og er bæltemuret af kridtkvadre og munkesten. Sakristi og våbenhus er bygget i nyere tid og har begge haft ældre og lavere forgængere. Sakristiet af bindingsværk er fra 1700-tallet. Se en række fotos af kirkebygningen her.

Sædder kirke var tidligere kendt som kirken med storkereden på taget. Her kan du læse en lille beretning om hvorfor det var tilfældet, og se et foto fra 1934 af kirken med storkereden.

En nærmere beskrivelse i ord og billeder af kirkens indre udstyr kan ses her.

Sædder Kirke har af flere omgange fået ændret og renoveret sit indre udstyr. Det gælder bl.a. orglet som blev udskiftet i 1948 og senest i 2004. Den seneste udskiftning af kirkens orgel er beskrevet og dokumenteret i billeder her.

I 2006 sikrede det siddende menighedsråd, at kirkens gamle altertavle blev kyndigt renoveret og igen ophængt på sin oprindelige plads bag alteret. Den seneste renovering af altertavlen før dette blev foretaget i 1882. I 1956 blev koret istandsat og altertavlen blev forvist til en sidevæg bagerst i kirken. Istedet blev en lille glasmosaik fremstillet til korets fritlagte vindue.

Menighedsrådet valgte i 2008 at renovere kirkerummet ved at bemale kirkebænkene i de farver Nationalmuseet fandt under altertavlens senere bemaling, da den blev renoveret i 2006. Disse farver må forventes at være kirkens originale, hvorfor også altertavlen og det nye orgel blev malet i disse farver. Kirkerummets originale kirkebænke blev udskiftet i 1940-1950’erne med nye lakerede egetræsbænke.

Kirken har stået godt og solidt i landskabet i mange år. Det gør bl.a., at kirken gennem tiderne er blevet brugt som udgangspunkt for landmålerens fikspunkter, der er grundlag for mange byggearbejder i området.

 
 
 

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.