En kirkelig indvielse af klokken

Klokken blev indviet pinsedag, den 13. maj 1951.

Efter at man havde sunget Grundtvigs salme ”Kirkeklokke ej til hovedstæder”, holdt Pastor Iversen indvielsestalen ud fra ordene om det ene fornødne, fra evangeliet om Martha og Maria. Derefter indviede præsten klokken i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Så gik menigheden til den nye klokkes klang ind i kapellet til festgudstjeneste.

Efter gudstjenesten var der kaffebord i et telt, som var rejst i gården hos Bernhard og Karen Jensen. Blandt en lang række af talere skal nævnes landsretssagfører Thygesen, som bl.a. sagde: ”En kirkeklokke skal der til ved en kirke, og dens kalden må vi ikke overhøre, for den er Helligåndens røst!” Thygesen samlede sine ønsker i et citat af C.F. Tietgen ved Marmorkirkens indvielse: ”Så give da Gud sin nåde til, at enhver, der søger ind i denne kirke under klokkernes røst, må finde fred til den evige hvile.”

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.