1936-1941 Søren Anker Munk

Præst fra 26. september 1936 til 28. juli 1941

Søren Anker Munk (3/5 1910- 1974) blev født i Kolding af forældrene adjunkt Fr. Munk (1878-1957), født i Sinding, og Jenny Julie Anna Margrethe Tranholm. Fr. Munk var ansat ved Kolding højere Almenskole som adjunkt i gymnastik og sløjd. Hans kone døde i en ung alder, og efter en streng tid med to børn giftede han sig med Ida Munk (1894-1977), født i Haslev. Ida Munk havde også gymnastik som fag og underviste i en senere alder til realeksamen i regning og matematik. Også S. A. Munks bedstefar var lærer (Ringe på Fyn).

S. A. Munk giftede sig 26/3 1936 med Anna Christine Blinkenberg, født 20/2 1908 i Janderup. Anna Munk tog lærereksamen fra Silkeborg Seminarium og kom, efter ekstra uddannelse i København, tilbage og underviste på seminariet i 6 år (førte op i håndarbejde). Det bør også nævnes, at Anna Munk var med til at starte en roklub for damer i Silkeborg. De friske piger hjembragte adskillige medaljer ved mesterskabsroninger. Anna Munks far, A. P. F. Blinkenberg (1875-1965), var højskoleforstander på Janderup Højskole ved Varde 1902-08, senere sognepræst i Hoven-Hjermind ved Tarm og 1920-37 i Skanderborg-Skanderup-Stilling sogne. Han stammede fra et kunstdrejerhjem i Ribe. Moderen, Ulla Christensen (1874-1943), var farvehandlerdatter fra Vejle.

I studietiden var S. A. Munk leder af ungdomsforeningen af 1917 på Nørrebro i København hos den senere biskop Rosendal. Han tog teologisk embedseksamen 1936 og blev sognepræst i Sædder samme år.

Pastor Munk samlede en stor menighed i kirken og en stor kreds af unge i Ungdomsforeningen til møder i forsamlingshuset og om sommeren til havemøder i præstegården og forskellige steder i sognet. Man forsøgte en sammenslutning af Ungdomsforeningen og Idrætsforeningen, men det blev igen opgivet, da det virkede for tungt og upraktisk. Men begge foreninger arbejdede hånd i hånd og supplerede hinanden på en udmærket måde med stort set de samme unge som medlemmer af begge foreninger. Om vinteren samlede Anna Munk de unge piger til syaftener i præstegården.

Var der end meget kirkeligt og folkeligt liv at glædes over i disse år, må det – for at give et fyldestgørende indtryk af denne tid – også nævnes, at mørke skyer trak op over Europa. Nazismen i Tyskland gav usikkerhed med modstandere og tilhængere, også i Sædder sogn. Hitlers sejrrige fremrykning i de første krigsår vakte frygt og hos nogle beundring – både blandt ældre og unge.

Da pastor Munk efter 5 års virke i Sædder rejste til Næstved, blev der holdt en afskedsfest i forsamlingshuset d.5/8 1941. I Munks afskedstale dvælede han især ved ungdomsarbejdet, som i det korte åremål var blevet præstefolkenes hjertebarn, og han opfordrede til, at man fortsatte dette for at række de unge en hjælpende hånd i fremtiden. Fra 21/7 1941 var S. A. Munk sognepræst ved Skt. Mortens Kirke i Næstved, hvor han virkede til sin død 1974. Han var i disse år tillige præst ved amtssygehusets medicinske afd. samt religionslærer ved Næstved Gymnasium, var medlem af De ældres Råd under besættelsen og præsident og guvernør i Rotary. Gennem mange år var han en meget virksom taler og Kaj Munk-oplæser i foreninger og loger ud over landet. Hans fremragende evner blev også derigennem brugt i en god sags tjeneste.

Læs om den næste sognepræst i Sædder Sogn her

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.